Co możemy Państu zaoferować?

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:
  • ewidencja kosztów i przychodów,
  • ewidencja środków trwałych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • ewidencje podatku od towarów i usług,
  • obsługa pracowników,
  • rozliczenia właścicieli,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i ich przesyłanie do Urzędów Skarbowych,
  • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Obsługa kadrowo - płacowa
  • sporządzanie list płac,
  • sporządzanie deklaracji ZUS,
  • sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych PIT-4,
  • przekazywanie dokumentów ZUS.
 • Prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT.
 • Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Pełna księgowość.
 • Bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Stała obsługa księgowa firmy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu klienta stworzyliśmy stałą i kompleksową obsługę księgowości firmy.

 • odbiór dokumentów od klienta w biurze,
 • prowadzenie wszystkich niezbędnych ewidencji księgowych,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie deklaracji ZUS,
 • przygotowanie przelewów podatków i składek ubezpieczeniowych do odbioru w biurze lub wysłanie ich pod wskazany adres, lub przekazanie informacji o wysokości podatków i składek w formie telefonicznej lub elektronicznej,
 • konsultacje osobiste i telefoniczne z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • składanie deklaracji w urzędach skarbowych i w ZUS,
 • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i ZUS,
 • sporządzenie list płac, wyliczanie wynagrodzeń.